Site Logo
Where to get a new girlfriend or boyfriend > 25 years > Na geregistreerd partnerschap man en vrouw

Na geregistreerd partnerschap man en vrouw

Site Logo

De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap wordt als volgt gewijzigd:. Na het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring verkrijgt door een bevestiging als bedoeld in het derde lid het Nederlanderschap:. Op de minderjarige die ten tijde van het afleggen van de verklaring de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, is het vierde lid van dit artikel niet van toepassing;. Bij het afleggen van de verklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap verklaart de meerderjarige vreemdeling en de minderjarige vreemdeling die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt tevens bereid te zijn bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen. Het besluit tot bevestiging wordt niet bekendgemaakt dan nadat de verklaring van verbondenheid daadwerkelijk is afgelegd.

Content:
SEE VIDEO BY TOPIC: Relatie tussen man en vrouw deel1

Uitspraken

Site Logo

Aanverwantschap [1] is verwantschap die is ontstaan door huwelijk. In sommige landen, zoals Nederland , kan dit tegenwoordig op juridisch vlak ook ontstaan door geregistreerd partnerschap. Een samenlevingscontract levert in Nederland geen aanverwantschap op.

Aanverwantschap blijft altijd bestaan, ook na echtscheiding of na het verbreken van de partnerschapsrelatie. Wel vervalt de onderhoudsplicht.

Aanverwantschap is vooral van belang in het erfrecht en bij alimentatie. Onderhoudsplicht geldt in dezelfde mate voor bloedverwanten en aanverwanten. Ook in het procesrecht en het bewijsrecht is aanverwantschap van belang. Soms behoeven aanverwanten niet tegen elkaar te getuigen verschoningsrecht. Ook kan aanverwantschap van invloed zijn op de bewijskracht van een verklaring of van een getuigenis.

In het dagelijks leven wordt wel gesproken van ex-aanverwanten: een ex-zwager, een ex-schoonzus, ex-schoonouders e. Zulks is een contradictio in terminis. Aanverwantschap eindigt niet door enige echtscheiding, dus het is onnodig om zich af te vragen welke echtscheiding misschien wordt bedoeld. De "ex-schoonouders" blijven de grootouders van kleinkinderen geboren tijdens het ontbonden huwelijk. De "ex-zwager" en "ex-schoonzus" zijn nog steeds de vader of moeder van oom- of tantezeggers geboren tijdens het ontbonden huwelijk.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Naamruimten Artikel Overleg. Weergaven Lezen Bewerken Brontekst bewerken Geschiedenis. Informatie Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 okt om Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Aanverwantschap [1] is verwantschap die is ontstaan door huwelijk. In sommige landen, zoals Nederland , kan dit tegenwoordig op juridisch vlak ook ontstaan door geregistreerd partnerschap. Een samenlevingscontract levert in Nederland geen aanverwantschap op.

Direct naar inhoud Direct naar navigatiemenu. Het hof verwijst naar de beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, van 27 februari De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 10 februari

.

Aanverwantschap

.

.

.

.

.

.

.

Mar 19, - De man, noch de vrouw hebben enige feiten of omstandigheden opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is de vrouw na dat zij niet meer door mannen lastig gevallen zou worden.

.

.

.

.

.

.

.

Comments: 5
 1. Malmaran

  It seems brilliant phrase to me is

 2. Samushicage

  I confirm. I join told all above. We can communicate on this theme.

 3. Mikagore

  You have missed the most important.

 4. Goltiran

  I apologise, but, in my opinion, you commit an error. Let's discuss it. Write to me in PM, we will talk.

 5. Kagatilar

  I consider, that you commit an error. I suggest it to discuss. Write to me in PM.

Thanks! Your comment will appear after verification.
Add a comment

© 2020 Online - Advisor on specific issues.